Ochrana osobních údajů

Společnost HAVEL servis s.r.o. Vás tímto informuje o zpracování vámi poskytnutých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu, ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

 1. Účel zpracování - odběratelé - prodej:
  Běžný prodej na prodejně a velkoobchod
  Zpracovávané osobní údaje:
  Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email, IČO a DIČ
  Zákonný důvod a doba uložení:

  • Smlouva, doba uložení: 5 let
   Dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví – § 31 a § 32.
  • Oprávněný zájem, doba uložení: 3 roky
   Doba trvání oprávněného zájmu je definována pro řešení případných záručních oprav nebo svolávacích akcí.
  • Smlouva, doba uložení: 3 roky
   Po dobu do vypršení promlčecí lhůty pro případně řešení občanskoprávních sporů.

  Příjemci osobních údajů:
  Vaše osobní údaje nebudou předávány dalším příjemcům.
  Předávání do zahraničí:
  Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

 2. Účel zpracování - zákazníci - technická kontrola:
  Realizace technické a emisní kontroly vozidla (STK)
  Zpracovávané osobní údaje:
  Technický průkaz - malý a velký orig.
  Zákonný důvod a doba uložení:

  • Smlouva, doba uložení: 14 dní
   Doba uchování je dána dobou realizace technické kontroly. Nejdéle však 14 dní. Poté jsou TP vráceny klientovi.

  Příjemci osobních údajů:
  Vaše osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům:

  • STK
  • Emisní stanice

  Předávání do zahraničí:
  Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

 3. Účel zpracování - zapůjčení vozidla:
  Zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy.
  Zpracovávané osobní údaje:
  Jméno, příjmení, adresa, kopie OP, kopie ŘP
  Zákonný důvod a doba uložení:

  • Smlouva, doba uložení: 3 roky
   Doba uložení je stanovena po dobu promlčecí lhůty pro případné řešení občanskoprávních sporů.

  Příjemci osobních údajů:
  Vaše osobní údaje nebudou předávány dalším příjemcům.
  Předávání do zahraničí:
  Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

 4. Účel zpracování - zákazníci - servis:
  Běžný servis automobilů
  Zpracovávané osobní údaje:
  Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email, IČO a DIČ
  Zákonný důvod a doba uložení:

  • Smlouva, doba uložení: 3 roky
   Po dobu trvání promlčecí lhůty pro případné řešení občanskoprávních sporů.

  Příjemci osobních údajů:
  Vaše osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům:

  • Cebia
  • Construct
  • Pojišťovny

  Předávání do zahraničí:
  Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

 5. Kontaktní údaje správce:
  HAVEL servis s.r.o., Skopalova 131/16, Přerov 75002, IČO: 26875039
  Ing. Kroupová Jana, Email: osobni@havel-bosch.cz, Telefon: 581 225 425

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování
 • na přenositelnost údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

za společnost HAVEL servis s.r.o., Karel Havel

O nás